ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1471
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
XLVIII/489/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1472
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/488/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1473
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
XLVIII/487/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1474
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr aktu prawnego
XLVII/486/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1475
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Iława na lata 2014-2017"
Nr aktu prawnego
XLVII/485/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1476
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XLVII/484/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1477
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego
Nr aktu prawnego
XLVII/483/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1478
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/482/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1479
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/481/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1480
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
XLVII/480/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1481
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLVI/479/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1482
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLVI/478/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1483
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLVI/477/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1484
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza
Nr aktu prawnego
XLVI/476/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1485
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XLVI/475/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1486
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XLVI/474/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1487
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/473/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1488
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/472/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1489
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/471/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1490
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XLVI/470/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1491
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
Nr aktu prawnego
XLVI/469/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji