ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1513
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XLIV/447/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1514
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Iławie.
Nr aktu prawnego
XLIV/446/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1515
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych członków stałych komisji Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XLIV/445/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1516
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Bartoszyce Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/444/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1517
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/443/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1518
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/442/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1519
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/441/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1520
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/440/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1521
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych spółki Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. na lata 2014-2018
Nr aktu prawnego
XLIV/439/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1522
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLIV/438/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1523
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/437/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1524
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/436/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1525
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XLIV/435/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1526
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/434/13 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIII/434/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1527
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/433/13 w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLIII/433/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1528
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/432/13 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia Umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Nr aktu prawnego
XLIII/432/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1529
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/431/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XLIII/431/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1530
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/430/13 w sprawie przyjęcia do wykonania zadnia publicznego realizowanego w ramach „Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.”
Nr aktu prawnego
XLIII/430/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1531
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/429/13 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A
Nr aktu prawnego
XLIII/429/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1532
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/428/13 w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Barlickiego i Piaskowej
Nr aktu prawnego
XLIII/428/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1533
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/427/13 w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLIII/427/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji