Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1471
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/518/14 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2013 – 2014 r. projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
L/518/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1472
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/517/14 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iława
Nr aktu prawnego
L/517/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1473
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/516/14 w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
L/516/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1474
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/515/14 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iława
Nr aktu prawnego
L/515/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1475
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/514/14 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Nr aktu prawnego
L/514/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1476
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/513/14 w sprawie nadania Statutu Oddziałom Żłobkowym w Przedszkolu Miejskim Nr 2 Integracyjnym w Iławie
Nr aktu prawnego
L/513/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1477
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/512/14 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego oraz niepublicznym szkołom podstawowym i niepublicznym gimnazjom prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Nr aktu prawnego
L/512/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1478
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/511/14 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
L/511/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1479
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/510/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Nr aktu prawnego
L/510/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1480
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/509/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
L/509/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1481
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/508/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
L/508/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1482
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/507/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2013 rok
Nr aktu prawnego
L/507/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1483
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/506/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Nr aktu prawnego
L/506/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1484
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLIX/505/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1485
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzechwy
Nr aktu prawnego
XLIX/504/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1486
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XLIX/503/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1487
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
XLIX/502/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1488
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/538/09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności
Nr aktu prawnego
XLIX/501/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1489
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XLIX/500/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1490
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/499/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1491
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
XLIX/498/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji