Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1513
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza
Nr aktu prawnego
XLVI/476/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1514
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XLVI/475/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1515
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XLVI/474/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1516
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/473/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1517
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/472/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1518
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/471/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1519
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XLVI/470/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1520
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
Nr aktu prawnego
XLVI/469/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1521
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej
Nr aktu prawnego
XLVI/468/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1522
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
Nr aktu prawnego
XLVI/467/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1523
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XLVI/466/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1524
Data podjęcia
2014-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/465/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1525
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
XLVI/464/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1526
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/463/13 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XLV/463/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1527
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/462/13 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Nr aktu prawnego
XLV/462/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1528
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/461/13 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XLV/461/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1529
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/460/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLV/460/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1530
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/459/13 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLV/459/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1531
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/458/13 w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLV/458/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1532
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/457/13 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2014 roku
Nr aktu prawnego
XLV/457/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1533
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/456/13 w sprawie komunalizacji nieruchomości na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLV/456/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji