ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1141 2010-02-24 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok XLVIII/590/10 Obowiązujący
1142 2010-01-27 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarzadowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok XLVII/589/10 Obowiązujący
1143 2010-01-27 Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XLVII/588/10 Nieobowiązujący
1144 2010-01-27 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy XLVII/587/10 Nieobowiązujący
1145 2010-01-27 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLVII/586/10 Obowiązujący
1146 2010-01-27 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejską Biskupiec Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Biskupiec w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2010 r. XLVII/585/10 Obowiązujący
1147 2010-01-27 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejską Iława Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Iława w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2010 r. XLVII/584/10 Obowiązujący
1148 2010-01-27 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejska Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2010 r. XLVII/583/10 Obowiązujący
1149 2010-01-27 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2010 r. XLVII/582/10 Obowiązujący
1150 2010-01-27 Uchwała w sprawie ustanowienia wyróżnienia honorowego o nazwie "Złoty Herb Iławy" XLVII/581/10 Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu