ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1891
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
LIII/634/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1892
Data podjęcia
2010-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Iława do spólki "Energetyka Cieplna w Iławie Spółka z o.o." i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Spółki
Nr aktu prawnego
LII/633/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1893
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Miasta Iławy"
Nr aktu prawnego
LI/632/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1894
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu modyfikacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LI/631/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1895
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2010 r. projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
LI/630/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1896
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Iławskiemu na realizację projektu ” Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”
Nr aktu prawnego
LI/629/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1897
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
LI/628/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1898
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 N w Iławie, ulicy Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”
Nr aktu prawnego
LI/627/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1899
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu.
Nr aktu prawnego
LI/626/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1900
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 8
Nr aktu prawnego
LI/625/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1901
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LI/624/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1902
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
LI/623/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1903
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia hipoteki zabezpieczjącej na nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
L/622/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1904
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Samorządowemu nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Nr aktu prawnego
L/621/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1905
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego
Nr aktu prawnego
L/620/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1906
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
L/619/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1907
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
L/618/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1908
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
L/617/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1909
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
L/616/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1910
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2009 rok
Nr aktu prawnego
L/615/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1911
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz ustalenia jednolitego tekstu tego regulaminu
Nr aktu prawnego
XLIX/614/10
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji