ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1933
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Iławskiemu na realizację projektu ” Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”
Nr aktu prawnego
LI/629/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1934
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
LI/628/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1935
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 N w Iławie, ulicy Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”
Nr aktu prawnego
LI/627/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1936
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu.
Nr aktu prawnego
LI/626/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1937
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 8
Nr aktu prawnego
LI/625/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1938
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LI/624/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1939
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
LI/623/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1940
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia hipoteki zabezpieczjącej na nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
L/622/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1941
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Samorządowemu nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Nr aktu prawnego
L/621/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1942
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego
Nr aktu prawnego
L/620/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1943
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
L/619/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1944
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
L/618/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1945
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
L/617/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1946
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
L/616/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1947
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2009 rok
Nr aktu prawnego
L/615/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1948
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz ustalenia jednolitego tekstu tego regulaminu
Nr aktu prawnego
XLIX/614/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1949
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
XLIX/613/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1950
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Kolejowej.
Nr aktu prawnego
XLIX/612/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1951
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Mierosławskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/611/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1952
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrowskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/610/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1953
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/609/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji