ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:15:16 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 0050-44/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Tomasz Zagajewski
15:14:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 0050-44/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Tomasz Zagajewski
15:14:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 0050-44/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Tomasz Zagajewski
« powrót do poprzedniej strony