ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Postępowanie znak: OO.3410-13/11 na wykonywanie prac porządkowo - pielęgnacyjnych w kwaterach grobów wojennych i terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w IławieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Postępowanie znak: OO.3410-13/11 na wykonywanie prac porządkowo - pielęgnacyjnych w kwaterach grobów wojennych i terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Iławie

Szczegóły informacji

Postępowanie znak: OO.3410-13/11 na wykonywanie prac porządkowo - pielęgnacyjnych w kwaterach grobów wojennych i terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Iławie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 136103 - 2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-05-20 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2011-05-12 przez Mariusz Korpalski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony