ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.54.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie (PDF, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.54.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 126 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie." (PDF, 143.8 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie" (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie". (DOCX, 36 KiB)
 • 04. Uchwała Rady Niejskiej w Iławie nr XXV/273/20 dnia 26.10.2020r. (PDF, 8.5 MiB)
 • 05. Załącznik do Uchwały (PDF, 8.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ - ZP.271.53.2020. (PDF, 72.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: ZP.271.53.2020 (PDF, 56.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.52.2020 "Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy"
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 4.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.52.2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 336 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Mapki z lokalizacją separatorów i osadników (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Mapka z miejscem wykonania bezwykopowej kanalizacji deszczowej... (PDF, 701.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Mapka z miejscem wykonania odwodnienia na parkingu pomiędzy budynkami nr 16 i 16A ul. 1 Maja (PDF, 572.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie"
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.50.2020 (PDF, 851.6 KiB)
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie (PDF, 5.2 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264.5 KiB)