ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-03-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:02:09 Edycja elementu informacja Ochrona Środowiska Dariusz Rynkowski
08:56:58 Edycja elementu informacja Ochrona Środowiska Dariusz Rynkowski
08:51:48 Edycja elementu informacja Ochrona Środowiska Dariusz Rynkowski
08:45:19 Edycja elementu informacja Ochrona Środowiska Dariusz Rynkowski
07:43:14 Deaktywacja elementu użytkownik Werner Dariusz Rynkowski
07:43:10 Deaktywacja elementu użytkownik Grzegorz Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-03-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:29 Upublicznienie elementu informacja Rozeznanie cenowe znak Ośw. 341/3/2011 na wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej w świetlicy komputerowej w 5 jednostkach w projekcie „ E- platforma w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława” Nr UDA – RPWM.07.0201-28-006/10-00, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Działanie 7.2 „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Dariusz Rynkowski
10:54:34 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie . Dariusz Rynkowski
09:55:54 Upublicznienie elementu informacja Wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Dariusz Rynkowski
09:45:45 Upublicznienie elementu sprawa Zmiany w obowiązujących planach miejscowych Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony