ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:30:29 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
11:24:18 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
11:16:34 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:41:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-15/11 na modernizację ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną w Iławie Mariusz Korpalski
16:21:46 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-15/11 na modernizację ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną w Iławie Mariusz Korpalski
14:15:58 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-14/11 na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława Mariusz Korpalski
11:43:07 Edycja elementu informacja Informacja dla przedsiębiorców Dariusz Rynkowski
11:39:40 Upublicznienie elementu informacja Informacja dla przedsiębiorców Dariusz Rynkowski
10:44:56 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-11/11 na budowę drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza w Iławie Mariusz Korpalski
10:44:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-11/11 na budowę drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza w Iławie Mariusz Korpalski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony