Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

VII/64/11

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Data podjęcia/podpisania: 2011-03-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-03-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 52 pozycja 844, opublikowano dnia: 2011-04-27

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Treść:

Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym służy oprogramowanie SZAFIR® - aplikacja weryfikująca do pobrania pod adresem http://www.kir.com.pl/main.php?p=45

Załączniki