Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

VI/40/11

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-04-26

Data podjęcia/podpisania: 2011-02-23

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-02-23

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 43 pozycja 720, opublikowano dnia: 2011-04-12

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej w Iławie”

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358)

Treść:

 Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym służy oprogramowanie SZAFIR® - aplikacja weryfikująca do pobrania pod adresem http://www.kir.com.pl/main.php?p=4566

Załączniki