Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

III/20/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2010-12-29

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-12-29

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin ,,Jeziorak”

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz § 15 ust.2 i § 17 Statutu Związku Gmin "Jeziorak" /Dz. U. z 1996r. Nr 25 poz.281 z późn. zm./

Treść:

 Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym służy oprogramowanie SZAFIR® - aplikacja weryfikująca do pobrania pod adresem http://www.kir.com.pl/main.php?p=4566

Załączniki