Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Szczegóły informacji

LXI/645/23

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LXI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-30

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/645/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchyla:

III/27/18

Na podstawie:

Na podstawie art.18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2023r., poz.40), art.8ust.1ustawy zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej (t.j. Dz.U.2021.2268 zpóźn. zm.), wzwiązku zUchwałą Nr140Rady Ministrów zdnia 15października 2018r. wsprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek wszkole iw domu” na lata 2019– 2023(M.P.poz.1007) zmienionej Uchwałą Nr264Rady Ministrów zdnia 28grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę wsprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek wszkole iw domu” na lata 2019– 2023(M.P.poz.1287) oraz art.5ustawy zdnia 20lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461)

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki