ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o.

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje o spółce

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-16 15:08:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1.  CHARAKTERYSTYKA  SPÓŁKI
  Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XL/379/98 z dnia 28 maja 1998 roku, w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Gospodarki Lokalami w spółkę prawa handlowego. Akt założycielski Spółki podpisany został 12.02.1999r. Wpis do rejestru Sądowego nastąpił 27.04.1999r.Spółka widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000042224.
  Podstawą prawną działalności jest ustawa z 26.10.1995r. o niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 Nr 98 p. 1070 z póżn. zm.). 
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 525 000 zł. Głównym udziałowcem jest Gmina Miejska Iława posiadająca 2 520 udziałów o nominalnej wartości 1000 zł każdy. Pozostałe 5 udziałów posiada Gmina Kisielice.
  Organami Spółki są:
  • Rada Nadzorcza ,
  • Zarząd Spółki.
   Rada Nadzorcza jest 3 osobowa i od 8 maja 2007 roku działa w składzie:
  • Dobrzycki Henryk  - Przewodniczący
  • Pankowski Stefan - Wiceprzewodniczący
  • Wrzosek Marek - Sekretarz
Zarząd Spółki jednoosobowy:
Prezesem Zarządu od 10.11.2003r. jest Ryszard Ławrynowicz.
 1. PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
  Zakres działalności Spółki Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Sp9ołecznego – Zarządu Gospodarki Lokalami określony został w akcie założycielskim Spółki. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
  Spółka może też:
  •    - nabywać budynki mieszkalne;
  • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb  mieszkaniowych na zasadach najmu;
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
  • Sprawować na podstawie umów - zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki,
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
         a. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
         b. budowaniu budynków jedno i wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
         c. budowaniu budowli i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego ,
         d. przeprowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
         e. realizowaniu zadań związanych z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi, mieszkalno – usługowymi oraz usługowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Iława wraz z infrastrukturą towarzyszącą będących własnością Gminy Miejskiej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
 2. MAJĄTEK  SPÓŁKI
  Na majątek Spółki składają  się:
  • 84% udziału w budynku biurowym przy ul. Jagiellończyka 16 o pow. użytkowej 1 144,49 m2 i działce o pow. 614 m2,
  • nieruchomość zabudowana budynkiem socjalno-biurowym – o pow. użytkowej 297,11 m2 przy ul. Jagiellończyka wraz z działką o pow. 382 m2,
  • 2 budynkami mieszkalne wielorodzinne pow. użytkowa 4 184,67 m2zlokalizowane w Iławie przy ul. Ostródzkiej 48E i 48G wraz z działką o pow. 5 343 m2 – o 81 mieszkaniach i 7 garażach,
  • droga przy ul. Ostródzkiej 48G o pow. 3 126 m2 ,
  • budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Jagiellończyka 16A o pow. użytkowej 1 720,90 m2 na działce o pow. 930 m2 -   o 23 mieszkaniach i 2 lokalach użytkowych,
  • 3 budynki mieszkalne przy ul. Skłodowskiej 2A, 2B, 2C o pow. użytkowej  4.300,36 m2 na działkach o łącznej powierzchni  o 4.848 m2 - 82 mieszkaniach i 10 garażach,
  • budynek mieszkalny wielorodzinny w Iławie przy ul. Szeptyckiego 4 (daw. Jagiellończyka 22A) o powierzchni użytkowej 1269,68 m2 na działce o pow. 1627 m2 – o 24 mieszkaniach i 5 garażach.
  • nieruchomość gruntowa o pow. 796 m2 przy ul. Jasielskiej z przeznaczeniem pod budowę 24 rodzinnego budynku mieszkalnego.
   Łącznie na dzień 31.03.2010r. Spółka w swoich zasobach posiada 210 mieszkań na wynajem i 22 garaże.
 3. KADRA
  Spółka zatrudnia 18 osób w wymiarze  17,5 etatu.
  Ponadto na stałą umowę –zlecenie pracują:
  • informatyk,
  • radca prawny,
  • zarządca nieruchomości.
Kadra Spółki jest wykształcona:
 • 7 osób - posiada wykształcenie wyższe,
 • 10 osób - posiada wykształcenie średnie,
 • 1 osoba - posiada  wykształcenie podstawowe (pracownik gospodarczy ½ etatu) 
Posiada też odpowiednie przygotowanie zawodowe:
 •   wszyscy pracownicy działu technicznego (kierownik oraz 5 specjalistów) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzoru,
 • 2 osoby ( Prezes i pracownik działu finansowego) ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • aktualnie 2 osoby są na II roku uzupełniających studiów magisterskich (po licencjacie) w zakresie zarządzania finansami i administracji.
 W miarę posiadanych przez Spółkę środków Finansowych pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez specjalistyczne jednostki.
 1. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
       Spółka zarządza 36 budynkami mieszkalnymi ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Iława, 63 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy, 12 budynkami Wspólnot bez udziału Gminy oraz 7 budynkami własnymi. Wg stanu na dzień 31.12.2009r. było to 1915 mieszkań o pow. 93.394 m2 , w tym 987 lokali komunalnych, 186 lokali będących własnością Spółki, 2 lokale wykupione od Spółki, 193 lokale poza gminne oraz 547 lokali wykupionych od Gminy.
       Obecnie w zasobach własnych Spółka posiada 210 mieszkań i 22 garaże. Rotacja najemców jest niewielka – a zaległości są poniżej 5% przypisu. Spółka zarządza lokalami komunalnymi w oparciu o umowę zarządzania zawartą w dniu 29.01.1998r. jako następca prawny Miejskiego Zarządu Gospodarki Lokalami. Koszty sprawowania zarządu określają aneksy do umowy zawierane każdego roku, natomiast koszty związane z eksploatacją zasobów, konserwacją i remontami są refakturowane w oparciu o wcześniej zaakceptowany plan wydatków i środki zabezpieczane w budżecie Gminy Miejskiej.
       ITBS zarządza nieruchomościami 71 Wspólnot Mieszkaniowych, w których jedna – osiedle składające się z 5 budynków mieszkalnych, zespołu garaży i kotłowni osiedlowej znajduje się w miejscowości Smolniki gm. Iława, podstawą są umowy cywilno – prawne zarządzania.  Spółka jest dobrze przygotowana do sprawowania zarządu nieruchomościami, Posiada odpowiednią kadrę zarządzającą, techniczną i księgową. Każda Wspólnota posiada swego opiekuna z działu technicznego, który na co dzień w kontakcie z Zarządem Wspólnoty i przyjmuje zgłoszenia o usterkach i awariach i pilnuje ich usunięcia. Wspólnie z Zarządem Wspólnoty ustala projekt planu gospodarczego na bieżący rok i przedstawia na corocznym zebraniu. Podobnie jest z rozliczeniem finansowym – Wspólnot. Są one „przypisane” do konkretnej osoby z działu finansowego, która prowadzi to od „a” do „z”. Wspierane merytorycznie przez ITBS Wspólnoty Mieszkaniowe mocno zaktywizowały działania inwestycyjne. W roku 2009 wykonano roboty budowlane na kwotę 1.011.264 zł. Obecnie dominują prace termo modernizacyjne – 12  wspólnot w marcu 2010 wykona  w/w  prace, uzyskując przy tym premie termomodernizacyjne przewidziane ustawą.                                                                                 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zdzisława Majewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Ławrynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-16 15:07:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Rynkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-16 15:08:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Rynkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-19 15:27:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony