ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ważne informacje

 
widok ratusza z lotu ptaka
Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława
adres e-mail um@umilawa.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/UMILAWA/SkrytkaESP
NIP: 744-000-30-93; REGON: 000524370
 
 
https://obywatel.gov.pl - informacje i usługi przyjazne obywatelom.

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 800 - 1600
wtorek - piątek: 715 - 1515
 
Urząd Stanu Cywilnego
pracuje w godzinach od 8:00do 16:00 (poniedziałek)
oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Obsługa interesanta odbywa się w poniedziałek do godziny 15:00,
w pozostałe dni do godziny 14:00
 
Informujemy, że w pokoju nr 223 Urzędu Miasta uruchomiony został gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze".
Wszelkie informacje dostępne są pod adresem Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze".
 
Informujemy, że pod adresem Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków dostępne są informacje nt. składania deklaracji.
 
Informujemy, że na stronie internetowej https://erejestracja.miastoilawa.pl istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. System  umożliwia rezerwację terminu w sprawach związanych z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, ewidencją działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego. Szczegóły dotyczące rejestracji wizyty znajdują się w zakładce E-rejestracja

Ostatnio dodane

Oświadczenia majątkowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Iława (ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Pan Maciej Żołnowski, adres e-mail: .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
 
Administrator Danych Osobowych