ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.47.2019
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.47.2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy użyczenia - ul. Ostródzka (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy użyczenia - ul. Piaskowa (PDF, 131.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.47.2019 (PDF, 378.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony zał. 6a (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony zał. 6b (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.47.2019 (PDF, 372.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.47.2019 (PDF, 42.9 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji SIWZ z dn. 05.12.2019r.- ZP.271.47.2019 (PDF, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ II - ZP.271.47.2019 (PDF, 71 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.47.2019 (PDF, 373.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa - ZP.271.46.2019
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.46.2019 (DOC, 201 KiB)
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.46.2019 (PDF, 207.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.46.2019 - Zagospodarowanie terenów wokół Iławki (PDF, 43.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ -mapa (PDF, 215.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa oświetlenie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa monitoring (PDF, 784.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.44.2019 - „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 155.9 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 5.2 MiB)
 • 03. Załączniki 1-5 w wersji edytowalnej do SIWZ - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (DOC, 519.5 KiB)
 • 04. Decyzja na wycinke drzew (PDF, 834.5 KiB)
 • 05. Charakterystyka przyrodnicza Jeziora Iławskiego, fragmentu rzeki Iławski oraz terenów przyległych - ZP.271.44.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • 06. Pogladowa mapka - ZP.271.44.2019 (JPG, 5.4 MiB)
 • 07. Decyzja RDOŚ WOPN.6401.63.2019.MJ.2 (PDF, 974 KiB)
 • 08. Projekt zieleni (PDF, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja Fotograficzna (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.44.2019 (PDF, 715.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: Zp.271.44.2019 (PDF, 34.3 KiB)