ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1303 2010-05-26 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LI/624/10 Obowiązujący
1304 2010-05-26 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok LI/623/10 Obowiązujący
1305 2010-04-28 Uchwała w sprawie ustanowienia hipoteki zabezpieczjącej na nieruchomości gminnej L/622/10 Obowiązujący
1306 2010-04-28 Uchwała w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Samorządowemu nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie L/621/10 Obowiązujący
1307 2010-04-28 Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego L/620/10 Obowiązujący
1308 2010-04-28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości L/619/10 Obowiązujący
1309 2010-04-28 Uchwała w sprawie utworzenia obwodów głosowania L/618/10 Obowiązujący
1310 2010-04-28 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych L/617/10 Obowiązujący
1311 2010-04-28 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok L/616/10 Obowiązujący
1312 2010-04-28 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2009 rok L/615/10 Obowiązujący
1313 2010-03-31 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz ustalenia jednolitego tekstu tego regulaminu XLIX/614/10 Nieobowiązujący
1314 2010-03-31 Uchwała w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława. XLIX/613/10 Obowiązujący
1315 2010-03-31 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Kolejowej. XLIX/612/10 Obowiązujący
1316 2010-03-31 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Mierosławskiego XLIX/611/10 Obowiązujący
1317 2010-03-31 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrowskiego XLIX/610/10 Obowiązujący
1318 2010-03-31 Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego XLIX/609/10 Obowiązujący
1319 2010-03-31 Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości położonej przy ulicy Królowej Jadwigi XLIX/608/10 Obowiązujący
1320 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/607/10 Obowiązujący
1321 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/606/10 Obowiązujący
1322 2010-03-31 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie XLIX/605/10 Obowiązujący
1323 2010-03-31 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Z.G.L. Spółka z o.o. w Iławie XLIX/604/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu