ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:36 Upublicznienie elementu informacja Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym, organizowanym w dniu 08 września 2011 roku o godzinie 9,00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Iławie przy ul. Andersa. Dariusz Rynkowski
08:31:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:31:44 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak: OO.3410-23/11 na budowę boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie Mariusz Korpalski
09:31:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak: OO.3410-23/11 na budowę boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie Mariusz Korpalski

Zmiany z dnia: 2011-09-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:18:28 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta Iławy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława, położonych w Iławie przy ul. Świerkowej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Dariusz Rynkowski
12:12:17 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym na podstawie uchwały Nr XXIII/328/2008 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 kwietnia 2008 r. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:25 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu pasa drogowego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Iławie Bogusława Bandelewska
14:53:25 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 33 w Iławie Bogusława Bandelewska
14:53:25 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Ostródzkiej w Iławie Bogusława Bandelewska
14:53:25 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Generała Maczka 9A w Iławie Bogusława Bandelewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony