ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-06 19:21:52 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Osoba kontaktowa

Beata Piekarska, Agnieszka Banasiuk

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjno-Obywatelski Urzędu Miasta Iławy, Dowody Osobiste, pok. 115

Telefon kontaktowy

(89) 649-01-42
(89) 649-01-45

Złóż wniosek przez Internet

Złóż wniosek przez Internet:
Wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym można przesłać drogą elektroniczną (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Na stronie nie ma dedykowanego formularza do tej procedury. Najlepiej zatem wystąpić poprzez pismo ogólne i załączyć wypełniony wniosek

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa w wysokości:
 • 17zł za wydanie zaświadczenia,
 • 17zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika).
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy uiścić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miasta Iławy (bez dodatkowych opłat),
 • na rachunek bankowy:
  • Urząd Miasta Iławy
  • ul. Niepodległości 13
  • 14-200 Iława
  • Bank Millennium S.A. Warszawa
  • Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838
  • (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
 
Opłaty administracyjne:
 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych wynosi 31,00 zł.
Opłatę tą należy wnieść za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miasta Iławy (bez dodatkowych opłat),
 • na rachunek bankowy:
  • Urząd Miasta Iławy
  • ul. Niepodległości 13
  • 14-200 Iława
  • Bank Millennium S.A. Warszawa
  • Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838
  • (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za udostępnienie danych ....")
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r. poz. 391).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1827).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 319)

Inne informacje

W trybie jednostkowym z rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dowodu lub dane dotyczące jednej osoby.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piekarska Beata
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piekarska Beata
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-06 19:18:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-06 19:21:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-06 21:33:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1306 raz(y)