ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XXXIV/388/21

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-06-21

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/388/21 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie.

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki