ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:30:03

Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:22:25

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:21:17

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:16:27

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 11:54:42

Nadanie numeru PESEL

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 11:49:09
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu