Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Postępowanie znak: 271.13.2020 „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 535793-N-2020 z dnia 2020-04-29

Termin składania ofert / wniosków: 2020-05-15 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-04-29 przez

Załączniki