ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Postępowanie znak OO.3410-21/11 na kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego realizacji budowy dróg i parkingów w okolicy Alei Jana Pawła II i ul. DąbrowskiegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Postępowanie znak OO.3410-21/11 na kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego realizacji budowy dróg i parkingów w okolicy Alei Jana Pawła II i ul. Dąbrowskiego

Szczegóły informacji

Postępowanie znak OO.3410-21/11 na kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego realizacji budowy dróg i parkingów w okolicy Alei Jana Pawła II i ul. Dąbrowskiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 169705 - 2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-07-19 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2011-06-17 przez Mariusz Korpalski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony