ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Postępowanie znak OO.3410-12/11 - budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Jagiellończyka 22 w IławieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Postępowanie znak OO.3410-12/11 - budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Jagiellończyka 22 w Iławie

Szczegóły informacji

Postępowanie znak OO.3410-12/11 - budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Jagiellończyka 22 w Iławie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 127995 - 2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-05-18 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2011-05-02 przez Mariusz Korpalski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony