ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Postępowanie znak OO.3410-11/11 na budowę drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza w IławieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Postępowanie znak OO.3410-11/11 na budowę drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza w Iławie

Szczegóły informacji

Postępowanie znak OO.3410-11/11 na budowę drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza w Iławie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 121517 - 2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-05-06 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2011-04-21 przez Mariusz Korpalski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony