ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Postępowanie znak: ZP.271.47.2020 "Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie"Drukuj informację Zamówienie publiczne: Postępowanie znak: ZP.271.47.2020 "Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie"

Szczegóły informacji

Postępowanie znak: ZP.271.47.2020 "Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miasta Iławy

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 770128-N-2020 z dn. 22.12.2020r.

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-13 09:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-12-22 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony