ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Postępowanie znak: ZP.271.43.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"Drukuj informację Zamówienie publiczne: Postępowanie znak: ZP.271.43.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"

Szczegóły informacji

Postępowanie znak: ZP.271.43.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Urząd Miasta Iławy

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 606974-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-13 09:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-11-05 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony