ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” Drukuj informację Zamówienie publiczne: Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie”

Szczegóły informacji

Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 586446-N-2020 z dnia 2020-09-17r

Termin składania ofert / wniosków: 2020-09-29 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-09-17 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony