ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Postępowanie znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w IławieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Postępowanie znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie

Szczegóły informacji

Postępowanie znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: współfinansowane ze środków UE

Nr UZP: 14473 - 2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-01-27 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2011-01-12 przez Mariusz Korpalski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony