ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 442
Data ogłoszenia
2010-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2010-11-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/29/2010 na Zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych na terenach komunalnych na obszarze miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/29/2010 na Zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych na terenach komunalnych na obszarze miasta Iławy (PDF, 155.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/29/2010 Zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych na terenach komunalnych na obszarze miasta Iławy (DOC, 760.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/29/2010 na zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych na terenach komunalnych na obszarze miasta Iławy (PDF, 76.2 KiB)
Lp 443
Data ogłoszenia
2010-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak OO-341/27/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/27/2010 na Budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj (DOC, 82 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/27/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (DOC, 580 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy_ TOM-I_ zeszyt I i II. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 17.1 MiB)
 • Operat wodnoprawny_ TOM-II. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 9.9 MiB)
 • Decyzja RDOŚ. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 632.4 KiB)
 • Postanowienie RDOS. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak OO-341/27/2010 na a budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (RTF, 8.6 KiB)
Lp 444
Data ogłoszenia
2010-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/28/2010 na utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni komunalnej w okresie jesienno-zimowym na obszarze miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/28/2010 na utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni komunalnej w okresie jesienno-zimowym na obszarze miasta Iławy (DOC, 60.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/28/2010 na utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni komunalnej w okresie jesienno-zimowym na obszarze miasta Iławy (DOC, 879.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/28/2010 na utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni komunalnej w okresie jesienno-zimowym na obszarze miasta Iławy (PDF, 378.4 KiB)
Lp 445
Data ogłoszenia
2010-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/26/2010 na Nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treśc ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/26/2010 na Nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Iławy (DOC, 81 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/26/2010 (DOC, 590 KiB)
 • Załacznik nr 1 do wzoru umowy załaczonego do Specyfikacji Istotnych Waunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/26/2010 (PDF, 900.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniui znak Oo-341/26/2010 na nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Iławy (PDF, 434.4 KiB)
Lp 446
Data ogłoszenia
2010-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/25/2010 na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu na Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Postępowanie znak OO-341/25/2010 (DOC, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/25/2010 na Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie (DOC, 853.5 KiB)
 • 1.Projekt budowlany_TOM I_Rozdział 1-3 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 19 MiB)
 • 2.Projekt budowlany_TOM I_Rozdział 4-5 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 687.1 KiB)
 • 3.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 1 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2.6 MiB)
 • 4.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 2_ARCHITEKTURA w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 6.6 MiB)
 • 5.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 2_INST.ELEKTRYCZNE w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2 MiB)
 • 6.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 2_INST.SANITARNE w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 13.4 MiB)
 • 7.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 2_KONSTRUKCJA w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 7.7 MiB)
 • 8.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_1 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 25.1 MiB)
 • 9.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_2 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 17.4 MiB)
 • 10.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_2A w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 10.8 MiB)
 • 11.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_2B w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 9.9 MiB)
 • 12.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_3A w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 3.6 MiB)
 • 13.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_3B w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2.5 MiB)
 • 14.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_3C w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 5.1 MiB)
 • 15.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_3D w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 4.1 MiB)
 • 16.Projekt wykonawczy_TOM_II_Zeszyt_1 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 8.6 MiB)
 • 17.Projekt wykonawczy_TOM_II_Zeszyt_2 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 8.1 MiB)
 • 18.Projekt wykonawczy_TOM_II_Zeszyt_3 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2.5 MiB)
 • 19.Projekt wykonawczy_TOM_II_Zeszyt_4 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 3 MiB)
 • 20.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_1_rys.1-6 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 13 MiB)
 • 21.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_1_rys.7-11 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 11.1 MiB)
 • 22.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_1_rys.12-17 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 14 MiB)
 • 23.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_1_rys.18-21 i zestawienia w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 8.8 MiB)
 • 24.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_2_opis_rys.1-9 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 10.4 MiB)
 • 25.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_2_opis_rys.10-19 i zestawienie w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 15 MiB)
 • 26.Projekt wykonawczy_TOM_IV_Zeszyt_1 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 17 MiB)
 • 27.Projekt wykonawczy_TOM_IV_Zeszyt_2 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 4.4 MiB)
 • 28.Projekt wykonawczy_TOM_IV_Zeszyt_3 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 10.9 MiB)
 • 29.Projekt wykonawczy_TOM_IV_Zeszyt_4 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 3.7 MiB)
 • 30.Projekt wykonawczy_TOM_V_STWiORB (PDF, 4.4 MiB)
 • 31.TOM_VI_PRZEDMIARY w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2.1 MiB)
 • 32.WTE (PDF, 10.6 MiB)
 • 33. Kopia pozwolenia na budowę (PDF, 843.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/25/2010 na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Pismo znak OO-341/25/1/2010 (PDF, 773.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.5 pisma znak OO-341-25-1-2010 - ST 04-04-00 (PDF, 141.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odp.6-10 pisma znak OO-341-25-1-2010 - wyk.okien (PDF, 47.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odp.11-13 pisma znak OO-341-25-1-2010 karty mała architekt. (PDF, 218.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do pisma znak OO-341-25-1-2010 - Poprawiony Wzór nr 4 (DOC, 227 KiB)
 • Załącznik nr 5 do pisma znak OO-341/25/1/2010 -Rysunek uszczegóławiający wykonanie uziomu EKO Marina Iława (PDF, 452.7 KiB)
 • Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w posteowaniu znak OO-341/25/2010 na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie (DOC, 1.3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/25/2010 na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Pismo znak OO-341/25/2/2010 (PDF, 325.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.26 pisma znak OO-341-25-2-2010 (PDF, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/25/2010 na Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie (PDF, 380.1 KiB)
Lp 447
Data ogłoszenia
2010-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/24/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (DOC, 83 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/24/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (DOC, 579 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy_ TOM-I_ zeszyt I i II. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 17.1 MiB)
 • Operat wodnoprawny_ TOM-II. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 9.9 MiB)
 • Decyzja RDOŚ. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 632.4 KiB)
 • Postanowienie RDOS. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak OO-341/24/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (RTF, 8.5 KiB)
Lp 448
Data ogłoszenia
2010-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2010-09-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/23/2010 na usługę przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM - Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Usługa przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM - Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława. Postępowanie znak OO-341/23/2010 (DOC, 314 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na usługę przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM - Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława (DOC, 942.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu znak OO-341/23/2010 na Usługę przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM – Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława. Pismo znak OO-341/23/2/2010 (PDF, 413.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/23/2010 na Usługę przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM – Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława (PDF, 1.4 MiB)
Lp 449
Data ogłoszenia
2010-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011. Postępowanie znak OO-341/22/2010 (PDF, 226.2 KiB)
 • Spycyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011. Postępowanie znak OO-341/22/2010 (DOC, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/22/2010 na zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011 (PDF, 1006.4 KiB)
Lp 450
Data ogłoszenia
2010-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2010-09-13 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz zasilania oświetlenia parkingu dla zadnia pn. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap II Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie. Postępowanie znak OO-341/21/2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treśc ogłoszenia o zamówieniu na Budowę przyłącza elektroenergetycznego oraz zasilania oświetlenia parkingu dla zadnia pn. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap II Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie. (DOC, 179.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu znak OO-341/21/2010 (DOC, 643 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - zasilanie oświetlenia prakingu. OO-341/21/2010 (PDF, 2.1 MiB)
 • Przedmiar robót - zasilenie oświetlenia prakingu.OO-341/21/2010 (PDF, 32 KiB)
 • STWiOR - zasilanie oświetlenia prakingu. OO-341/21/2010 (PDF, 350.1 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - przyłacze elektroenergetyczne. OO-341/21/2010 (PDF, 2.3 MiB)
 • Przedmiar robót - przyłacze elektroenergetyczne. OO-341/21/2010 (PDF, 30.7 KiB)
 • STWiOR - przyłącze elektroenergetyczne. OO-341/21/2010 (PDF, 350.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/21/2010 (PDF, 432.5 KiB)
Lp 451
Data ogłoszenia
2010-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2010-08-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/20/2010 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Postępowanie znak OO-341/20/2010 (DOC, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu znak OO-341/20/2010 (DOC, 4.4 MiB)
 • Załacznik nr 1 kopia pozwolenia na budowę (PDF, 843.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/20/2010 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie (DOC, 1.3 MiB)
Lp 452
Data ogłoszenia
2010-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2010-07-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/19/2010 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację ulicy Barlickiego w Iławie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację ulicy Barlickiego w Iławie. Postępowanie znak OO-341/19/2010 (DOCX, 24.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu znak OO-341/19/2010 (DOC, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO341/19/2010 na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację ulicy Barlickiego w Iławie (PDF, 226.1 KiB)
Lp 453
Data ogłoszenia
2010-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2010-07-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia bazy wioślarskiej w Iławie. Postępowanie znak OO-341/18/2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia bazy wioślarskiej w Iławie. Postępowanie znak OO-341/18/2010 (PDF, 134.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/18/2010 (DOC, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę wyposażenia bazy wioślarskiej w Iławie. Pismo znak OO-341/18/1/2010 (DOC, 35 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/18/2010 część 1 dostawa 11 sztuk wyczynowych (startowych) łodzi wioślarskich wraz z wiosłami (DOC, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/18/2010 na dostawę wyposażenia bazy wioślarskiej w Iławie - część 2 - dostawa łodzi motorowych (DOC, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/1/2010 na Dostawę wyposażenia bazy wioślarskiej w Iławie - część 3 dostawa wyposażenia siłowni (DOC, 31 KiB)
Lp 454
Data ogłoszenia
2010-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2010-07-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: Pielęgnację i wycinkę drzew rosnących na terenie miasta Iławy. Postępowanie znak OO-341/17/2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na pielęgnację i wycinkę drzew rosnących na terenie miasta Iławy. Postępowanie znak OO-341/17/2010 (PDF, 95.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na pielęgnację i wycinkę drzew rosnących na terenie miasta Iławy. Postępowanie znak OO-341/17/2010 (DOC, 696 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 57.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/17/2010 na pielęgnację i wycinka drzew rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 33.5 KiB)
Lp 455
Data ogłoszenia
2010-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2010-07-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Postępowanie znak: OO-341/16/2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/16/2010 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie (PDF, 130.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w posteowaniu znak OO-341/16/2010 (DOC, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ w postępowaniu znak OO-341/16/2010 - kopia pozwolenia na budowę (PDF, 843.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/16/2010 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Pismo znak OO-341/16/1/2010 (PDF, 74.1 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/16/2010 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Pismo znak OO-341/16/2/2010 (DOC, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 171075-2010 o zamówieniu nr 162501-2010 (PDF, 100.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/16/2010 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Pismo znak OO-341/16/3/2010 (DOC, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 173107 -2010 o zamówieniu nr 162501-2010 (PDF, 111.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak OO-341/16/2010 (RTF, 696.3 KiB)
Lp 456
Data ogłoszenia
2010-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2010-06-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/15/2010 na udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu postępowanie znak OO-341/15/2010 na udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława (PDF, 153.8 KiB)
 • SIWZ w postępowaniu znak OO-341/15/2010 na udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława (DOC, 471.5 KiB)
 • Załączniki 1 - 10 do SIWZ w postępowaniu znak OO-341/15/2010 na udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława (PDF, 3.2 MiB)
 • Załączniki 11 - 28 do SIWZ w postępowaniu znak OO-341/15/2010 na udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława (PDF, 2.8 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/15/2010 na: Udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława. Pismo znak OO-341/15/1/2010 (PDF, 810.2 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi na zapytania - pismo znak OO-341/15/1/210 (PDF, 2.2 MiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ w w postępowaniu znak OO-341/15/2010 na: Udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława. Pismo znak OO-341/15/2/2010 (DOC, 30.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu znak OO-341/15/2010 na udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława (PDF, 92.3 KiB)
Lp 457
Data ogłoszenia
2010-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2010-05-24 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/14/2010 na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Muzeum Regionalne w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Muzeum Regionalne w Iławie. Postępowanie znak OO-341/14/2010 (PDF, 142.1 KiB)
 • SIWZ w postępowaniu znak OO-341/14/2010 na Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Muzeum Regionalne w Iławie. (DOC, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postępowaniu znak OO341/14/2010 na na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Muzeum Regionalne w Iławie. Pismo znak OO-341/14/1/2010 (DOC, 45 KiB)
 • Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZN.(JD)412/3-106/09 (JPG, 407 KiB)
 • Fragment mapy ewidencyjnej (JPG, 620.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postępowaniu znak OO341/14/2010 na na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Muzeum Regionalne w Iławie. Pismo znak OO-341/14/2/2010 (DOC, 36 KiB)
 • Pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków załączniki do pisma znak OO-341/14/2/2010 (PDF, 302.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/14/2010 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Muzeum Regionalne w Iławie (PDF, 486.9 KiB)
Lp 458
Data ogłoszenia
2010-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/10/2010 na Wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych dla zadania pn. Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osiedle Ostródzkie w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/10/2010 - ogłoszenie postępowania (PDF, 211.6 KiB)
 • OO-341/10/2010 - SIWZ (PDF, 748.9 KiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany cz.1 (PDF, 14.9 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany cz.2 (PDF, 22.7 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany cz.3 (PDF, 5.1 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt wykonawczy (PDF, 17.2 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany - kanalizacja deszczowa (PDF, 10.5 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany - zasilanie oświetlenia ulicznego (PDF, 10.5 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany - oświetlenie uliczne (PDF, 12.6 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.1 (PDF, 248 KiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.2 (PDF, 10.8 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.3 (PDF, 11.4 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.4 (PDF, 19.8 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.5 (PDF, 11.6 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.6 (PDF, 14.2 MiB)
 • OO-341/10/2010 - inwenteryzacja zieleni (PDF, 3.1 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt urządzenia terenów zieleni (PDF, 4.5 MiB)
 • OO-341/10/2010 - kosztorys ofertowy cz.1 (PDF, 9 MiB)
 • OO-341/10/2010 - kosztorys ofertowy cz.2 (PDF, 13.9 MiB)
 • OO-341/10/2010 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze pferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/10/2010 na Wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych dla zadania pn. Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osiedle Ostródzkie w Iławie (DOC, 181 KiB)
Lp 459
Data ogłoszenia
2010-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/11/2010 na budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Osiedlu Lubawskim w Iławie wraz z załącznikami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/11/2010 - ogłoszenie (PDF, 173.2 KiB)
 • OO-341/11/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 415.7 KiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt adaptacji (PDF, 2.7 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt branża drogowa (PDF, 1.4 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt branża elektryczna (PDF, 7.6 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt branża sanitarna (PDF, 5 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.1 (PDF, 8.1 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.2 (PDF, 3.4 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.3 (PDF, 10.8 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.4 (PDF, 4.9 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.5 (PDF, 4.1 MiB)
 • OO-341/11/2010 - STWIOR cz.1 (PDF, 4.6 MiB)
 • OO-341/11/2010 - STWIOR cz.2 (PDF, 22.6 MiB)
 • OO-341/11/2010 - STWIOR cz.3 (PDF, 9.3 MiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża budowlana (XLS, 59.5 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża elektryczna - zaplecze (XLS, 40.5 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża elektryczna - boisko (XLS, 38 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża sanitarna - boisko (XLS, 49.5 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża sanitarna - zaplecze (XLS, 37 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża drogowa (XLS, 37.5 KiB)
 • OO-341/11/2010 - charakterystyka energetyczna (PDF, 181.9 KiB)
 • OO-341/11/2010 - tabela elementów scalonych (XLS, 41 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/11/2010 na budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Osiedlu Lubawskim w Iławie (PDF, 61.8 KiB)
Lp 460
Data ogłoszenia
2010-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/12/2010 na Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy wraz z załącznikami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/12/2010 - ogłoszenie (PDF, 156.7 KiB)
 • OO-341/12/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 613.6 KiB)
 • OO-341/12/2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 91.7 KiB)
Lp 461
Data ogłoszenia
2010-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu postępowanie znak OO-341/9/2010 na remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2010 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy wraz z załącznikami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/9/2010 - ogłoszenie postępowania (PDF, 95.2 KiB)
 • OO-341/9/2010 - SIWZ (PDF, 440 KiB)
 • OO-341/9/2010 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 755.1 KiB)
 • OO-341/9/2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 74.8 KiB)
Lp 462
Data ogłoszenia
2010-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/8/2010 na utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - sektory: I, II, III, IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/8/2010 - ogłoszenie postępowania (PDF, 152.9 KiB)
 • OO-341/8/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • OO-341/8/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/8/1/2010 (PDF, 79.5 KiB)
 • OO-341/8/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/8/2/2010 (PDF, 58 KiB)
 • OO-341/8/2010 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu - Zmiana 1 (PDF, 69.9 KiB)
 • OO-341/8/2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (PDF, 85.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji