ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 421
Data ogłoszenia
2011-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-24 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO.3410-7/11 na utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - sektory: I, II, III, IV, V
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO.3410-7/11 na utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - sektory: I, II, III, IV, V (PDF, 180.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO.3410-7/11 na na utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - sektory: I, II, III, IV, V (DOC, 13.9 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO.3410-7/11 na utrzymanie i konserwacją zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV, V (PDF, 771.8 KiB)
Lp 422
Data ogłoszenia
2011-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-22 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/6/2011 na Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/6/2011 na konserwację i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 141.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/6/2011 na Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (DOC, 575.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/6/2011 na Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 311.2 KiB)
Lp 423
Data ogłoszenia
2011-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/5/2011 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/5/2011 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 88 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/5/2011 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 784.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/5/2011 na Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 471.2 KiB)
Lp 424
Data ogłoszenia
2011-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/4/2011 na remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2011 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treśc ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/4/2011 Remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2011 roku (PDF, 2.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/4/2011 Remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2011 roku (DOC, 965 KiB)
 • Przedmiar robót_OO-341/4/2011 na Remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2011 roku (PDF, 238.1 KiB)
 • STWiORB OO-341/4/2011 na Remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2011 roku (PDF, 301.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/4/2011 na remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2011 roku (PDF, 321.2 KiB)
Lp 425
Data ogłoszenia
2011-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/3/2011 na Remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2011 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treśc ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/3/2011 na Remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2011 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy (PDF, 2.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/3/2011 Remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2011 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy (DOC, 879 KiB)
 • STWiORB OO-341/3/2011 na Remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2011 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy (PDF, 979.9 KiB)
 • Przedmiar robót_OO-341/3/2011 na Remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2011 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy (PDF, 283.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/3/2011 na Remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2011 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy (PDF, 311.2 KiB)
Lp 426
Data ogłoszenia
2011-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2011-01-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie (DOC, 156 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie (DOC, 1.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapyt. do treści SIWZ w postęp. znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza... Pismo znak OO-341/2/1/2011 (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie (PDF, 261.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/2/2011 na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie (PDF, 401.2 KiB)
Lp 427
Data ogłoszenia
2011-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2011-01-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/1/2011 na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/1/2011 na Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (DOC, 72 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/1/2011 na Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (DOC, 614 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/1/2011 na Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie. Pismo znak OO-341/1/1/2011 (PDF, 50.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/1/2011 na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (PDF, 311.2 KiB)
Lp 428
Data ogłoszenia
2010-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/40/2010 budowa Obwodnicy Północnej w Iławie. ROBOTY DODATKOWE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/40/2010 na Budowę Obwodnicy Północnej w Iławie. ROBOTY DODATKOWE (PDF, 177.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/40/2010 na Budowę Obwodnicy Północnej w Iławie. ROBOTY DODATKOWE (DOC, 667.5 KiB)
 • STWIORB cz.1_OO-341/40/2010 (PDF, 2.8 MiB)
 • STWIORB cz.2_OO-341/40/2010 (PDF, 6.5 MiB)
 • STWIORB cz.3_OO-341/40/2010 (PDF, 2.8 MiB)
 • STWIORB cz.4_OO-341/40/2010 (PDF, 2.4 MiB)
 • przedmiar robót _OO-341/40/2010 (XLS, 65.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/40/2010 na Budowę obwodnicy północnej w Iławie. ROBOTY DODATKOWE. Pismo znak OO-341/40/1/2010/11 (PDF, 391.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/40/2010 na budowę obwodnicy północnej w Iławie. ROBOTY DODATKOWE (PDF, 321.2 KiB)
Lp 429
Data ogłoszenia
2010-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/37/2010 na prowadzenie Biura Informacji Turystycznej w budynku Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/37/2010 na Prowadzenie Biura Informacji Turystycznej w budynku Urzędu Miasta Iławy (PDF, 2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/37/2010 na Prowadzenie Biura Informacji Turystycznej w budynku Urzędu Miasta Iławy (DOC, 484 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/37/2010 na prowadzenie Biura Informacji Turystycznej w budynku Urzędu Miasta Iławy (PDF, 314.6 KiB)
Lp 430
Data ogłoszenia
2010-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-16 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/38/2010 na Ubezpieczenie jednostek pływających w zakresie OC armatora, casco, NNW i mienia osobistego załogi Gminy Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/38/2010 na Ubezpieczenie jednostek pływających w zakresie OC armatora, casco, NNW i mienia osobistego załogi Gminy Miejskiej Iława (DOC, 71 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/38/2010 na Ubezpieczenie jednostek pływających w zakresie OC armatora, casco, NNW i mienia osobistego załogi Gminy Miejskiej Iława (DOC, 344 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/38/2010 na ubezpieczenie jednostek pływających w zakresie OC armatora, casco, NNW i mienia osobistego załogi Gminy Miejskiej Iława (PDF, 331.2 KiB)
Lp 431
Data ogłoszenia
2010-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/36/2010 na Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi: Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Iławskie Wodociągi Sp. z o.o., Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/36/2010 Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organiz.. (PDF, 2.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/36/2010 (DOC, 968 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/36/2010. Pismo znak OO-341/36/1/2010 (PDF, 231.2 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji treści SIWZ pisma znak OO-341/36/1/2010 w postępowaniu znak OO-341/36/2010 (XLSX, 138.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/36/2010 na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jedn... (PDF, 441.2 KiB)
Lp 432
Data ogłoszenia
2010-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-14 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/33/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie znak OO-341/33/2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/33/2010 na Budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj (DOC, 87.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/33/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (DOC, 581 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy_ TOM-I_ zeszyt I i II. Postępowanie znak OO-341/33/2010 (PDF, 17.1 MiB)
 • Operat wodnoprawny_ TOM-II. Postępowanie znak OO-341/33/2010 (PDF, 9.9 MiB)
 • Decyzja RDOŚ. Postępowanie znak OO-341/33/2010 (PDF, 632.4 KiB)
 • Postanowienie RDOS. Postępowanie znak OO-341/33/2010 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne. Postępowanie znak OO-341/33/2010 (PDF, 2.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/33/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj.. Pismo znak OO-341/33/1/2010 (PDF, 291.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu znak OO-341/33/2010 (PDF, 211.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/33/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj.. Pismo znak OO-341/33/2/2010 (PDF, 341.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu znak OO-341/33/2010 (zmiana 2) (PDF, 821.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/33/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj (PDF, 281.2 KiB)
Lp 433
Data ogłoszenia
2010-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2010-11-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/30/2010 na Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/30/2010 na zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap I - zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak (DOC, 138 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/30/2010 na zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak (DOC, 774.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/30/2010 na Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak. Pismo znak OO-341/30/1/2010 (PDF, 281.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu znak OO-341/30/2010 na Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak (PDF, 221.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/30/2010 na Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak. Pismo znak OO-341/30/2/2010 (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma znak OO-341/30/2/2010 STWIORB- warstwa wiążąca do odp.10 (PDF, 251.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do pisma znak OO-341/30/2/2010 STWIORB- warstwa ścieralna do odp.11 (PDF, 293.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do pisma znak OO-341/30/2/2010 STWIORB- nawierzchnia syntetyczna do odp.12 (PDF, 116 KiB)
 • Załącznik nr 4 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - do odp.22 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - do odp.27 (PDF, 803.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - do odp.33 (PDF, 541.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - do pyt. 51 (PDF, 742.7 KiB)
 • Załącznik 8 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - Poprawiony przedmiar zieleń inwentaryzacja i wycinka zieleni (XLS, 30.5 KiB)
 • Załącznik 9 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - poprawiony przedmiar - odwodnienie (XLS, 55 KiB)
 • Załącznik 10 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - poprawiony przedmiar - Roboty Oświetleniowe (XLS, 49.5 KiB)
 • Załącznik 11 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - poprawiony przedmiar - Architektura (XLS, 94 KiB)
 • Załącznik 12 do pisma znak OO-341/30/2/2010 - poprawiony przedmiar - Roboty drogowe (XLS, 58.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/30/2010 na Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak. Pismo znak OO-341/30/3/2010 (PDF, 231.2 KiB)
 • Załącznik 1 do pisma znak OO-341/30/3/2010 - poprawiony przedmiar - Roboty drogowe na 23.11.2010 (XLS, 59 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/30/2010 na Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - Etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak (PDF, 421.2 KiB)
Lp 434
Data ogłoszenia
2010-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2010-11-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/29/2010 na Zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych na terenach komunalnych na obszarze miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/29/2010 na Zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych na terenach komunalnych na obszarze miasta Iławy (PDF, 155.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/29/2010 Zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych na terenach komunalnych na obszarze miasta Iławy (DOC, 760.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/29/2010 na zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych na terenach komunalnych na obszarze miasta Iławy (PDF, 76.2 KiB)
Lp 435
Data ogłoszenia
2010-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak OO-341/27/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/27/2010 na Budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj (DOC, 82 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/27/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (DOC, 580 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy_ TOM-I_ zeszyt I i II. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 17.1 MiB)
 • Operat wodnoprawny_ TOM-II. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 9.9 MiB)
 • Decyzja RDOŚ. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 632.4 KiB)
 • Postanowienie RDOS. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne. Postępowanie znak OO-341/27/2010 (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak OO-341/27/2010 na a budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (RTF, 8.6 KiB)
Lp 436
Data ogłoszenia
2010-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/28/2010 na utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni komunalnej w okresie jesienno-zimowym na obszarze miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/28/2010 na utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni komunalnej w okresie jesienno-zimowym na obszarze miasta Iławy (DOC, 60.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/28/2010 na utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni komunalnej w okresie jesienno-zimowym na obszarze miasta Iławy (DOC, 879.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/28/2010 na utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni komunalnej w okresie jesienno-zimowym na obszarze miasta Iławy (PDF, 378.4 KiB)
Lp 437
Data ogłoszenia
2010-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/26/2010 na Nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treśc ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak OO-341/26/2010 na Nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Iławy (DOC, 81 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/26/2010 (DOC, 590 KiB)
 • Załacznik nr 1 do wzoru umowy załaczonego do Specyfikacji Istotnych Waunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/26/2010 (PDF, 900.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniui znak Oo-341/26/2010 na nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Iławy (PDF, 434.4 KiB)
Lp 438
Data ogłoszenia
2010-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/25/2010 na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu na Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Postępowanie znak OO-341/25/2010 (DOC, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/25/2010 na Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie (DOC, 853.5 KiB)
 • 1.Projekt budowlany_TOM I_Rozdział 1-3 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 19 MiB)
 • 2.Projekt budowlany_TOM I_Rozdział 4-5 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 687.1 KiB)
 • 3.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 1 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2.6 MiB)
 • 4.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 2_ARCHITEKTURA w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 6.6 MiB)
 • 5.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 2_INST.ELEKTRYCZNE w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2 MiB)
 • 6.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 2_INST.SANITARNE w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 13.4 MiB)
 • 7.Projekt budowlany_TOM II_Rozdział 2_KONSTRUKCJA w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 7.7 MiB)
 • 8.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_1 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 25.1 MiB)
 • 9.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_2 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 17.4 MiB)
 • 10.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_2A w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 10.8 MiB)
 • 11.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_2B w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 9.9 MiB)
 • 12.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_3A w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 3.6 MiB)
 • 13.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_3B w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2.5 MiB)
 • 14.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_3C w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 5.1 MiB)
 • 15.Projekt wykonawczy_TOM_I_Zeszyt_3D w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 4.1 MiB)
 • 16.Projekt wykonawczy_TOM_II_Zeszyt_1 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 8.6 MiB)
 • 17.Projekt wykonawczy_TOM_II_Zeszyt_2 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 8.1 MiB)
 • 18.Projekt wykonawczy_TOM_II_Zeszyt_3 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2.5 MiB)
 • 19.Projekt wykonawczy_TOM_II_Zeszyt_4 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 3 MiB)
 • 20.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_1_rys.1-6 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 13 MiB)
 • 21.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_1_rys.7-11 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 11.1 MiB)
 • 22.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_1_rys.12-17 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 14 MiB)
 • 23.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_1_rys.18-21 i zestawienia w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 8.8 MiB)
 • 24.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_2_opis_rys.1-9 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 10.4 MiB)
 • 25.Projekt wykonawczy_TOM_III_Zeszyt_2_opis_rys.10-19 i zestawienie w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 15 MiB)
 • 26.Projekt wykonawczy_TOM_IV_Zeszyt_1 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 17 MiB)
 • 27.Projekt wykonawczy_TOM_IV_Zeszyt_2 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 4.4 MiB)
 • 28.Projekt wykonawczy_TOM_IV_Zeszyt_3 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 10.9 MiB)
 • 29.Projekt wykonawczy_TOM_IV_Zeszyt_4 w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 3.7 MiB)
 • 30.Projekt wykonawczy_TOM_V_STWiORB (PDF, 4.4 MiB)
 • 31.TOM_VI_PRZEDMIARY w postępowaniu znak OO-341/25/2010 (PDF, 2.1 MiB)
 • 32.WTE (PDF, 10.6 MiB)
 • 33. Kopia pozwolenia na budowę (PDF, 843.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/25/2010 na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Pismo znak OO-341/25/1/2010 (PDF, 773.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.5 pisma znak OO-341-25-1-2010 - ST 04-04-00 (PDF, 141.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odp.6-10 pisma znak OO-341-25-1-2010 - wyk.okien (PDF, 47.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odp.11-13 pisma znak OO-341-25-1-2010 karty mała architekt. (PDF, 218.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do pisma znak OO-341-25-1-2010 - Poprawiony Wzór nr 4 (DOC, 227 KiB)
 • Załącznik nr 5 do pisma znak OO-341/25/1/2010 -Rysunek uszczegóławiający wykonanie uziomu EKO Marina Iława (PDF, 452.7 KiB)
 • Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w posteowaniu znak OO-341/25/2010 na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie (DOC, 1.3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu znak OO-341/25/2010 na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Pismo znak OO-341/25/2/2010 (PDF, 325.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.26 pisma znak OO-341-25-2-2010 (PDF, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/25/2010 na Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie (PDF, 380.1 KiB)
Lp 439
Data ogłoszenia
2010-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/24/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (DOC, 83 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak OO-341/24/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (DOC, 579 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy_ TOM-I_ zeszyt I i II. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 17.1 MiB)
 • Operat wodnoprawny_ TOM-II. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 9.9 MiB)
 • Decyzja RDOŚ. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 632.4 KiB)
 • Postanowienie RDOS. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne. Postępowanie znak OO-341/24/2010 (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak OO-341/24/2010 na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie - zaprojektuj i wybuduj (RTF, 8.5 KiB)
Lp 440
Data ogłoszenia
2010-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2010-09-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/23/2010 na usługę przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM - Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Usługa przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM - Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława. Postępowanie znak OO-341/23/2010 (DOC, 314 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na usługę przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM - Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława (DOC, 942.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu znak OO-341/23/2010 na Usługę przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM – Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława. Pismo znak OO-341/23/2/2010 (PDF, 413.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/23/2010 na Usługę przeprowadzenia audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM – Oś 1 i Oś 6 - dla Gminy Miejskiej Iława (PDF, 1.4 MiB)
Lp 441
Data ogłoszenia
2010-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011. Postępowanie znak OO-341/22/2010 (PDF, 226.2 KiB)
 • Spycyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011. Postępowanie znak OO-341/22/2010 (DOC, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/22/2010 na zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011 (PDF, 1006.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji