ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 190
Data ogłoszenia
2016-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (PDF, 222.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (PDF, 627.3 KiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (PDF, 399.1 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (DOC, 168 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (PDF, 484.4 KiB)
Lp 191
Data ogłoszenia
2016-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.25.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 2.7 MiB)
 • 02.Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 779.3 KiB)
 • 03.Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Wypis i wyrys z MPZP - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - Załącznik graficzny - teren objęty przedmiotem konkursu - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (DOC, 26.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu - Plik pomocniczy w formacie *.dwg - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (DWG, 415.4 KiB)
 • 06.Frormualrze w wersji edytowalnej - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (DOC, 225.5 KiB)
 • Modyfikacja treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 210 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści regulaminu konkursu - pisma z dnia 15.07.2016r - ujednolicony tekst Regulaminu konkursu - ZP.271.25.2016 (PDF, 783.3 KiB)
 • Poprawione formularze w wersji edytowalnej po modyfikacji treści Regulaminu knkursu z dnia 15.07.2016 - ZP.271.25.2016 (DOC, 179.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016. zm.1 (PDF, 101.1 KiB)
 • Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 37.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu ogłoszenia wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 197.3 KiB)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu, terminie kolejnego rozstrzygnięcia i terminie publicznej dyskusji w postępowaniu ZP.271.25.2016 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania pn. zagospodarowanie skweru... (PDF, 666.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu - ZP.271.25.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie (PDF, 771 KiB)
Lp 192
Data ogłoszenia
2016-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-15 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (PDF, 163.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (PDF, 717.6 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacje projektowe , STWiORB, przedmiary robót - drogowa, sanitarna, elektryczna, dokumentacja geotechniczna - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (DOC, 293.5 KiB)
 • 05.Pliki pomocnicze (rysunki) w formacie *.dwg - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (PDF, 788.9 KiB)
Lp 193
Data ogłoszenia
2016-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.23.2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych w Iławie (PDF, 151.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.23.2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych w Iławie (PDF, 672.2 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.23.2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.23.2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych w Iławie (DOC, 264.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-3) - ZP.271.23.2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych w Iławie.Pismo z dnia 06.07.2016 (PDF, 367.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.4-5) - ZP.271.23.2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych w Iławie.Pismo z dnia 07.07.2016 (PDF, 734.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.23.2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych w Iławie (PDF, 2.5 MiB)
Lp 194
Data ogłoszenia
2016-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.22.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława - Iława Kamień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława - Iława Kamień (PDF, 163.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.22.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława - Iława Kamień (PDF, 1008.8 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - archiwalna dokumentacja - ZP.271.22.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława - Iława Kamień (DOC, 27 KiB)
 • 04. Załącznik nr 5 do SIWZ - poglądowa mapa przebiegu ścieżek oraz podglądowa mapa terenu - ZP.271.22.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława - Iława Kamień (DOC, 27 KiB)
 • 05.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława - Iława Kamień (DOC, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.22.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława - Iława Kamień (PDF, 1.3 MiB)
Lp 195
Data ogłoszenia
2016-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-14 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 168.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, STWiORB - ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiary robót - ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLS, 240 KiB)
 • 05.Załącznik nr 6 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 7 do SIWZ - poglądowa dokuemntacja fotograficzna - ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 07.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 274.5 KiB)
 • 08.Pliki pomocnicze (rysunki) w formacie *.dwg - ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 527.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak ZP.271.21.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.7 MiB)
Lp 196
Data ogłoszenia
2016-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty). (PDF, 238.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty). (PDF, 485.5 KiB)
 • 03.Dokumentacja projektowa - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty). (PDF, 1.5 MiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty). (PDF, 718 KiB)
 • 05.Przedmiar robót - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty). (PDF, 981.1 KiB)
 • 06.Załącznik nr 5 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty). (PDF, 4.5 MiB)
 • 07.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty). (DOC, 201 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty).Pismo z dnia 20.06.2016 (PDF, 88 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty) - (zm.1) (PDF, 66.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2016 - Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie (piłkochwyty) (PDF, 559.2 KiB)
Lp 197
Data ogłoszenia
2016-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-31 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu - ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie (PDF, 126.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu - ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie (PDF, 555.8 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - Poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - Poglądowa mapa projekt zagospodarowania terenu - ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • 05.Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt rozbiórki budynek nr 2 - ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie (DOC, 295.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.1-2) - ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie. Pismo z dnia 27.05.2016 (PDF, 96.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.19.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie (PDF, 925.5 KiB)
Lp 198
Data ogłoszenia
2016-05-02
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.18.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.18.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 128 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.18.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 694.1 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - polglądowe załączniki graficzne - ZP.271.18.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 1.6 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.18.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 303 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.18.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 1.1 MiB)
Lp 199
Data ogłoszenia
2016-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 262.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, STWiORB - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiary robót - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLS, 235 KiB)
 • 05.Załącznik nr 6 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 7 do SIWZ - poglądowa dokuemntacja fotograficzna - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 07.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 272 KiB)
 • 08.Pliki pomocnicze (rysunki) w formacie *.dwg - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.1-3) - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 10.05.2016 (PDF, 564.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania (odp.2-3 - pisma z dnia 10.05.2016) - Poprawiona przedmiary robót - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLS, 237.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie(zm.1) (PDF, 86 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 27.05.2016 (PDF, 160.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (zm.2) (PDF, 82.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.4-25) - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 31.05.2016 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania ( pisma z dnia 31.05.2016) - Poprawiona przedmiary robót - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLS, 239 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (zm.3) (PDF, 161.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.17.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 373.5 KiB)
Lp 200
Data ogłoszenia
2016-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-03 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy (ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) (PDF, 193.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy. (opublikowane w Dzienniuku Urzędowym Unii Eurpejskiej) (PDF, 273 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia częśc 1 - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy (XLSX, 51.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia częśc 2 - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy (XLSX, 52.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wzoru /projektu umowy dla części 1 - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej (XLSX, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wzoru /projektu umowy dla części 2 - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej (XLSX, 33.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.1-15) - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy. Pismo z dnia 29.04.2016 (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania (pisma z dnia 29.04.2016) - Poprawiona wersja wzorów formularzy (1a, 1b, 2, 2a, 3, 4), oraz załączniki 3a, 3b (wzory dla części 1 i 2) - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby... (DOC, 461 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy....(ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). (zm.1) (PDF, 99.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych.... (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Eurpejskiej)(zm.1) (PDF, 101.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy. Pismo z dnia 05.05.2016 (PDF, 365.8 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy....(ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). (zm.2) (PDF, 94 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych.... (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Eurpejskiej)(zm.2) (PDF, 94.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.16) - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy. Pismo z dnia 10.05.2016 (PDF, 817.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania (pisma z dnia 10.05.2016) - Poprawiona wersja wzoru formularza (wzór nr 1a- część 1) - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby... (DOC, 150 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania (pisma z dnia 10.05.2016) - Poprawiony załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby... (XLSX, 50.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania (pisma z dnia 10.05.2016) - Poprawiony załącznik nr 1 do wzoru umowy - część 1 - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby... (XLSX, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy....(ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). (zm.3) (PDF, 107.8 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych.... (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Eurpejskiej)(zm.3) (PDF, 137.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2016 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iławy (PDF, 1004.4 KiB)
Lp 201
Data ogłoszenia
2016-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-24 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie (PDF, 258.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie (PDF, 1021.8 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, STWiORB , rysunek zamienny ZIELEŃ - ZP.271.13.2016 - Rewitalizację skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 5 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.13.2016 - Rewitalizację skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. (DOC, 26 KiB)
 • 05.Załącznik nr 7 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.13.2016 - Rewitalizację skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. (DOC, 26 KiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.13.2016 - Rewitalizację skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. (DOC, 279 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.1-5) - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. Pismo z dnia 29.04.2016 (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie(zm.1) (PDF, 92.2 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. Pismo z dnia 12.05.2016 (PDF, 362.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie(zm.2) (PDF, 87.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.6-11) - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. Pismo z dnia 20.05.2016 (PDF, 676.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie(zm.3) (PDF, 1.5 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. Pismo z dnia 24.05.2016 (PDF, 490 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ pisma z dnia 24.05.2016 - dodatkowa opinia geotechniczna - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie(zm.4) (PDF, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.12-14) - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie. Pismo z dnia 15.06.2016 (PDF, 195.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - (pisma z dnia 15.06.2016 - odp. 12) - rysunek Z-1 - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - (pisma z dnia 15.06.2016 - odp. 12) - kopia pozwolenia na wycinkę drzew - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - (pisma z dnia 15.06.2016 - odp. 13) - zdjęcia napisu „IŁAWA” - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie (PDF, 641.4 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie(zm.5) (PDF, 85.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.13.2016 - Rewitalizacja skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie (PDF, 550.3 KiB)
Lp 202
Data ogłoszenia
2016-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 257.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 1023.3 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa, badania, geotechniczne, STWiORB , przedmiary robót - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Pliki pomocnicze (rysunki) w formacie *.dwg - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • 05.Załącznik nr 5 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 2.7 MiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 280 KiB)
 • 07.Załącznik nr 7 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.1) - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie. Pismo z dnia 25.04.2016 (PDF, 417.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania (pisma z dnia 25.04.2016) - Nowe warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej- ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie. (PDF, 3.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie(zm.1) (PDF, 148.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.2-4) - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie. Pismo z dnia 29.04.2016 (PDF, 532.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie(zm.2) (PDF, 86 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(odp.5) - ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie. Pismo z dnia 02.05.2016 (PDF, 354.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.15.2016 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 372.7 KiB)
Lp 203
Data ogłoszenia
2016-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-22 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.14.2016 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.14.2016 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (PDF, 257.3 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.14.2016 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa, badania, geotechniczne, STWiORB , przedmiary robót - ZP.271.14.2016 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 5 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.14.2016 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (PDF, 1015.9 KiB)
 • 05.Pliki pomocnicze (rysunki) w formacie *.dwg - ZP.271.14.2016 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (DOC, 26 KiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.14-2016 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE. (DOC, 298.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.14.2016 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE. (PDF, 1.2 MiB)
Lp 204
Data ogłoszenia
2016-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-22 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (PDF, 258.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (PDF, 1011.9 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - graficzny - zakres robót do wykonania (dokumentacja TRAFFIC) - ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • 04.05.Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie. (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.STWiORB (TRAFFIC) - ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (PDF, 361.4 KiB)
 • 07.STWiORB (DAN) - ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (PDF, 503 KiB)
 • 08.Przedmiary robót - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 09.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (DOC, 277.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (nr 1-3) do SIWZ w postępowaniu ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie. Pismo z dnia 13.04.2016r (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi 2 (pisma z dnia 13.04.2016) - rysunek w formacie *.dwg - ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (DWG, 719.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.11.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (PDF, 889.4 KiB)
Lp 205
Data ogłoszenia
2016-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.12.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.12.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 251.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.12.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 898.3 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - polglądowe załączniki graficzne (DOC, 26 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.12.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 381.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.12.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława. Pismo z dnia 11.04.2016 (PDF, 369.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.12.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława. (zm.1) (PDF, 147.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2 - ZP.271.12.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 551.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 3, 4, 5 - ZP.271.12.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 1.4 MiB)
Lp 206
Data ogłoszenia
2016-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.10.2016 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.10.2016 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego.... (PDF, 3.5 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.10.2016 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego (PDF, 782.5 KiB)
 • 03. Inwentaryzacje budynków SSP2 i SSP 4 - ZP.271.10.2016 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego.... (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.10.2016 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego.... (DOC, 302.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.10.2016 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, audytu instalacji oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego.... (PDF, 2.7 MiB)
Lp 207
Data ogłoszenia
2016-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.8.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 2.3 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.8.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 969.3 KiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.8.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 589.7 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 162.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert - P.271.8.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 176.1 KiB)
Lp 208
Data ogłoszenia
2016-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-01 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.9.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 2.6 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.9.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 760.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 2-4 do wzotu umowy lokalizacje nasadzeń - ZP.271.9.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 26 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 343 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 529.5 KiB)
Lp 209
Data ogłoszenia
2016-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie (PDF, 231.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie (DOC, 334.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ(odp.1-11) - ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie. Pismo z dnia 10.03.2016 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma z dnia 10.03.2016 (odp. 7) - Poprawiony wzór 1a - formularz cenowy - część 1- ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie (DOC, 185 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie.(zm.1) (PDF, 65.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ(odp.12-13) - ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie. Pismo z dnia 11.03.2016 (PDF, 940.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie.(zm.2) (PDF, 206.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert - ZP.271.7.2016 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie (PDF, 400.2 KiB)
Lp 210
Data ogłoszenia
2016-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-14 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 397.3 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Dokumentacja projektowa - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 247.1 KiB)
 • 05.Przedmiar robót - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 978.6 KiB)
 • 06.Kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 07.Kopia porozumienia z dnia 15.02.2016 - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 661.4 KiB)
 • 08.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (DOC, 269.5 KiB)
 • 09.Pliki pomocnicze w formacie DWG - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (ZIP, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ(odp.1-3) - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie. Pismo z dnia 07.03.2016 (PDF, 507 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ(odp.4-5) - ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie. Pismo z dnia 09.03.2016 (PDF, 611.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.6.2016 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 842.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji