ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-06-16
Data rozstrzygnięcia
2020-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.21.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.21.2020 (PDF, 124.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-06-08
Data rozstrzygnięcia
2020-06-26
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.20.2020 - "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.20.2020 (PDF, 145.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-02
Data rozstrzygnięcia
2020-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.18.2020 "Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.18.2020 (PDF, 167.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-02
Data rozstrzygnięcia
2020-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania - Postępowanie znak: 271.19.2020 (PDF, 195.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-05-28
Data rozstrzygnięcia
2020-06-29
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.17.2020 "Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania nr ZP.271.17.2020 (PDF, 108.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 - ZP.271.17.2020 (PDF, 141.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-05-25
Data rozstrzygnięcia
2020-06-16
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.16.2020 "Wykonanie nawierzchni zjazdów na trasie realizowanej ścieżki rowerowej - w ramach inwestycji pn.: Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.16.2020 (PDF, 137.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-05-18
Data rozstrzygnięcia
2020-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz rozbiórką budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.15.2020 (PDF, 187.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania nr ZP.271.15.2020 (PDF, 101.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-05-07
Data rozstrzygnięcia
2020-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.14.2020 (PDF, 211.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-04-29
Data rozstrzygnięcia
2020-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.13.2020 „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 64.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-04-23
Data rozstrzygnięcia
2020-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 "Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5a w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.12.2020 (PDF, 198.2 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-04-17
Data rozstrzygnięcia
2020-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 101.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-04-17
Data rozstrzygnięcia
2020-05-15
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 (PDF, 120.1 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-04-02
Data rozstrzygnięcia
2020-04-02
Tytuł zamówienia publicznego
„Postępowanie znak: ZP.271.8.2020 "Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-04-01
Data rozstrzygnięcia
2020-05-12
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.9.2020 (PDF, 125.4 KiB)
 • Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2020 (PDF, 67 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-02-27
Data rozstrzygnięcia
2020-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.6.2020 - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 (PDF, 211.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 -SPROSTOWANIE (PDF, 213.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-02-18
Data rozstrzygnięcia
2020-03-03
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 214.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-02-14
Data rozstrzygnięcia
2020-03-24
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 - ZP.271.2.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.2.2020 - Część 2 (PDF, 110.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-01-31
Data rozstrzygnięcia
2020-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.1.2020 - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2020 (PDF, 176.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-12-23
Data rozstrzygnięcia
2020-01-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.52.2019 - (PDF, 129.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-12-20
Data rozstrzygnięcia
2020-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.51.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.51.2019 (PDF, 244.5 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-12-16
Data rozstrzygnięcia
2020-01-23
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.50.2019 -„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 145.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji