ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-04-29
Data rozstrzygnięcia
2020-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.13.2020 „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 64.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-04-17
Data rozstrzygnięcia
2020-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 101.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-04-17
Data rozstrzygnięcia
2020-05-15
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 (PDF, 120.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-04-01
Data rozstrzygnięcia
2020-05-12
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.9.2020 (PDF, 125.4 KiB)
 • Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2020 (PDF, 67 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-02-27
Data rozstrzygnięcia
2020-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.6.2020 - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 (PDF, 211.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 -SPROSTOWANIE (PDF, 213.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-02-18
Data rozstrzygnięcia
2020-03-03
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 214.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-02-14
Data rozstrzygnięcia
2020-03-24
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 - ZP.271.2.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.2.2020 - Część 2 (PDF, 110.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-01-31
Data rozstrzygnięcia
2020-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.1.2020 - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2020 (PDF, 176.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-12-23
Data rozstrzygnięcia
2020-01-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.52.2019 - (PDF, 129.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-12-20
Data rozstrzygnięcia
2020-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.51.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.51.2019 (PDF, 244.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-12-16
Data rozstrzygnięcia
2020-01-23
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.50.2019 -„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 145.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-12-09
Data rozstrzygnięcia
2019-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.48.2019 - „Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.48.2019 - (PDF, 106.1 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-11-28
Data rozstrzygnięcia
2020-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.49.2019 -„Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 95.7 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-11-26
Data rozstrzygnięcia
2019-12-11
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.47.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.47.2019 (PDF, 139.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-11-25
Data rozstrzygnięcia
2019-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - Postepowanie znak: Zp.271.43.2019 (PDF, 106.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-11-22
Data rozstrzygnięcia
2019-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.45.2019 - „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.” Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od pomostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.45.2019 (PDF, 204.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-11-21
Data rozstrzygnięcia
2019-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.44.2019 - „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Postępowanie znak: ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 172.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-11-12
Data rozstrzygnięcia
2019-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie - ZP.271.42.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.42.2019 - Doświetlenie przejsć dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie" (PDF, 139.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-10-28
Data rozstrzygnięcia
2019-10-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. - ZP.271.41.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-10-11
Data rozstrzygnięcia
2019-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi - ZP.271.40.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2019 (PDF, 365.1 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-10-09
Data rozstrzygnięcia
2019-10-31
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania - ZP.271.39.2019 - Zakup wyposażenia (...) (PDF, 394.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji