ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-05
Data rozstrzygnięcia
2020-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.43.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,2,3 - ZP.271.43.2020 (PDF, 179.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-19
Data rozstrzygnięcia
2020-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.42.2020 "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 69.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-02
Data rozstrzygnięcia
2020-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.40.2020 "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2020 (PDF, 127.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-01
Data rozstrzygnięcia
2020-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.39.2020 "Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.39.2020 (PDF, 208.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-29
Data rozstrzygnięcia
2020-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.37.2020 "Budowa infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.37.2020 (PDF, 190.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-29
Data rozstrzygnięcia
2020-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.38.2020 (PDF, 160.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-18
Data rozstrzygnięcia
2020-10-09
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.36.2020 (PDF, 134.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-17
Data rozstrzygnięcia
2020-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.35.2020 -Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 133.4 KiB)
 • Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 86.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-31
Data rozstrzygnięcia
2020-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.34.2020 - „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”. (PDF, 441.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-11
Data rozstrzygnięcia
2020-08-24
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.33.2020 "Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.33.2020 (PDF, 63.7 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-08-05
Data rozstrzygnięcia
2020-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.32.2020 „Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.32.2020 (PDF, 144.8 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-07-31
Data rozstrzygnięcia
2020-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.31.2020 - „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (PDF, 109.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-07-31
Data rozstrzygnięcia
2020-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.30.2020 (PDF, 138.9 KiB)
 • Sprostowanie zawiadommienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.30.2020 (PDF, 141.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-07-28
Data rozstrzygnięcia
2020-08-24
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.29.2020 „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Wiejskiej w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.29.2020 (PDF, 162.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-07-28
Data rozstrzygnięcia
2020-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.28.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.28.2020 (PDF, 105.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-07-13
Data rozstrzygnięcia
2020-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.27.2020 (PDF, 282.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-07-08
Data rozstrzygnięcia
2020-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.26.2020 - "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.26.2020 (PDF, 143.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-06-30
Data rozstrzygnięcia
2020-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.25.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.25.2020 (PDF, 148.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-06-29
Data rozstrzygnięcia
2020-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.24.2020 - "Modernizacja boiska przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.24.2020 (PDF, 121.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-06-24
Data rozstrzygnięcia
2020-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.23.2020 (PDF, 131.4 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-06-19
Data rozstrzygnięcia
2020-07-09
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.22.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej oraz budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 - ZP.271.22.2020 (PDF, 136.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji