ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: .Drukuj informację Ogłoszenie numer: .

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2020-07-03

Ogłoszono dnia: 2020-07-03

Termin składania dokumentów: 2020-07-13 12:00:00

Nr ogłoszenia: .

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość obsługi komputera i programów komputerowych /systemy operacyjne Windows, pakiety Office.
 • Dobry stan zdrowia.
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne.
 • Obywatelstwo polskie.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość przepisów ustaw:
  • o dodatkach mieszkaniowych;
  • prawo energetyczne (w zakresie dot. dodatku energetycznego),
  • Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach prawa i wykorzystania posiadanej wiedzy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Dyspozycyjność.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Odporność na stres.
 • Systematyczność, dokładność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz obsługa interesantów.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa oraz przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 • Obsługa programów komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kopie świadectw pracy,
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie (wzór oświadczenia w załączeniu)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-13 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A pok. 113 w godz. 800 - 1500 w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2020 r. do godz. 1200
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych”.
 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.umilawa.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie oraz na stronie internetowej Ośrodka https://www.mops.ilawa.pl.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A pok. 113 w godz. 800 - 1500 w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2020 r. do godz. 1200
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych”.
 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.umilawa.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie oraz na stronie internetowej Ośrodka https://www.mops.ilawa.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kasprzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 09:38:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 09:40:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-20 08:19:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony