ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych

Data udostępnienia: 2018-11-08

Ogłoszono dnia: 2018-11-08 przez Irena Kasprzycka

Termin składania dokumentów: 2018-11-19 12:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe administracyjne.
 • Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych /systemy operacyjne Windows, pakiety Office/
 • Dobry stan zdrowia.
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne.
 • Obywatelstwo polskie.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Dobra znajomość przepisów ustaw: o dodatkach mieszkaniowych; prawo energetyczne (w zakresie dot. dodatku energetycznego),  Kodeks postępowania administracyjnego,.
 • Umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach prawa  i wykorzystania posiadanej wiedzy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Dyspozycyjność.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Odporność na stres.
 • Systematyczność, dokładność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz obsługa interesantów.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa oraz przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 • Obsługa programów komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kwestionariusz osobowy (z aktualnym zdjęciem),
 • Kopie świadectw pracy,
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie (wzór oświadczenia w załączeniu)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-19 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A  pok. 113 w godz. 800 - 1500 w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 r.  do godz. 1200 .Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych”, adres i telefon składającego ofertę. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A  pok. 113 w godz. 800 - 1500 w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 r.  do godz. 1200 .Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych”, adres i telefon składającego ofertę. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Kasprzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kasprzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-09 07:22:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-09 07:24:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21 12:29:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony