ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: MOPS.02.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: MOPS.02.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych

Data udostępnienia: 2017-11-06

Ogłoszono dnia: 2017-11-06 przez Maria Jabłońska

Termin składania dokumentów: 2017-11-17 13:00:00

Nr ogłoszenia: MOPS.02.2017

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe administracyjne
 • Minimum roczny staż pracy w świadczeniach rodzinnych lub wychowawczych,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych /systemy operacyjne Windows, pakiety Office/
 • Dobra znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych; o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne
 • Obywatelstwo polskie
b. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych firmy „Sygnity”
 • Umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach prawa  i wykorzystania posiadanej wiedzy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • Odporność na stres
 • Systematyczność, dokładność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków na świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz obsługą klienta,
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. 

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kwestionariusz osobowy (z aktualnym zdjęciem),
 • Kopie świadectw pracy,
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-17 13:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A  pok. 113 w godz. 8,oo - 15,oo w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r. do godz. 13-tej. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych”, adres i telefon składającego ofertę. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A  pok. 113 w godz. 8,oo - 15,oo w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r. do godz. 13-tej. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych”, adres i telefon składającego ofertę. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Jabłońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jabłońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-06 15:26:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-06 15:26:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-21 14:44:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony