ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: MOPS.01.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: MOPS.01.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych

Data udostępnienia: 2017-06-27

Ogłoszono dnia: 2017-06-27 przez Irena Kasprzycka

Termin składania dokumentów: 2017-07-10 12:00:00

Nr ogłoszenia: MOPS.01.2017

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe administracyjne
 • Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych/systemy operacyjne Windows, pakiety Office
 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne
 • Obywatelstwo polskie
b. Wymagania dodatkowe:
 • Dobra znajomość przepisów ustaw: o dodatkach mieszkaniowych; prawo energetyczne (w zakresie dot. dodatku energetycznego),
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach prawa i wykorzystania posiadanej wiedzy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • Odporność na stres
 • Systematyczność, dokładność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz obsługa interesantów
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa oraz przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 • Obsługa programów komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kwestionariusz osobowy (z aktualnym zdjęciem)
 • Kopie świadectw pracy
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-10 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A  pok. 113 w godz. 800 - 1500 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 r.  do godz. 1200 .Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych”, adres i telefon składającego ofertę.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A  pok. 113 w godz. 800 - 1500 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 r.  do godz. 1200 .Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych”, adres i telefon składającego ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Kasprzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kasprzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-28 07:53:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-28 07:54:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-13 13:43:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony