ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: .Drukuj informację Ogłoszenie numer: .

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. płac i księgowości

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2014-06-25

Ogłoszono dnia: 2014-06-25 przez Magdalena Kujawska

Termin składania dokumentów: 2014-07-07 15:00:00

Nr ogłoszenia: .

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 1. wykształcenie średnie;
 2. 3-letnie doświadczenie w zakresie księgowości;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi – środowisko Windows XP, Word, Excel;
Wymagania niezbędne:
 1. znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o finansach publicznych,
  2. ustawy o rachunkowości,
  3. ustawy o podatku od towarów i usług,
  4. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  5. ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 2. znajomość problematyki związanej z rozliczeniem podatku VAT;
 3. znajomość zagadnień płacowych oraz sprawozdawczości statystycznej;
 4. znajomość programów komputerowych w zakresie księgowości budżetowej,
 5. programu „PŁATNIK”, programu płacowego;
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej;
 2. umiejętność organizacji pracy, terminowość, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, ciągłe samodoskonalenie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków MOPS;
 2. prowadzenie całokształtu spraw płacowych pracowników MOPS, pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło;
 3. kontrola wstępna umów zleceń pod względem zabezpieczonych środków finansowych w planie przed dokonaniem kontrasygnaty przez Głównego Księgowego;
 4. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych MOPS;
 5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT;
 6. sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących wynagrodzeń;
 7. dekretacje wyciągów bankowych;
 8. sporządzanie przelewów bankowych;
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych o niskiej wartości;
 10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego;

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
 6. kwestionariusz osobowy ( z aktualną fotografią),
 7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-07-07 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. płac  i księgowości” oraz numerem telefonu składającego ofertę.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, 14-200 Iława, przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, pok. 113 w  godzinach od 8ºº do 15ºº w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2014 r.. (do godz. 15ºº).

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”. 
Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta w Iławie http://bip.umilawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,a kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.  Informacji na temat naboru udziela pani Magdalena Kujawska pod nr telefonu (089) 648-41-24.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kujawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kasprzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-25 13:14:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-25 13:17:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-07 13:03:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony