ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 22
Data ogłoszenia
2020-05-05
Termin składania dokumentów
2020-05-20 00:00:00
Stanowisko
Samodzielny referent ds. organizacyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Lp: 23
Data ogłoszenia
2020-02-07
Termin składania dokumentów
2020-02-19 14:30:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy
Lp: 24
Data ogłoszenia
2020-02-07
Termin składania dokumentów
2020-02-19 14:30:00
Stanowisko
Inspektor 1/2 etatu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przestrzeni Publicznej w Urzędzie Miasta Iławy
Lp: 25
Data ogłoszenia
2019-12-03
Termin składania dokumentów
2019-12-13 12:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Żłobek Miejski w Iławie
Lp: 26
Data ogłoszenia
2019-11-15
Termin składania dokumentów
2019-11-26 12:00:00
Stanowisko
Samodzielny referent ds. kadr i księgowości
Nazwa wydziału ogłaszającego
Żłobek Miejski w Iławie, ul. Obrońców Westerplatte 5
Lp: 27
Data ogłoszenia
2019-10-22
Termin składania dokumentów
2019-11-15 15:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
Lp: 28
Data ogłoszenia
2019-10-01
Termin składania dokumentów
2019-10-15 15:00:00
Stanowisko
Samodzielny referent ds. organizacyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Lp: 29
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania dokumentów
2019-10-07 14:00:00
Stanowisko
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Iławie, ul. Obrońców Westerplatte 5
Nazwa wydziału ogłaszającego
Żłobek Miejski w Iławie, ul. Obrońców Westerplatte 5
Lp: 30
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania dokumentów
2019-08-12 12:00:00
Stanowisko
Inspektor - Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Księgowości
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp: 31
Data ogłoszenia
2019-06-28
Termin składania dokumentów
2019-07-10 15:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. sportu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
Lp: 32
Data ogłoszenia
2019-06-28
Termin składania dokumentów
2019-07-10 15:00:00
Stanowisko
Zastępca Skarbnika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miasta Iławy
Lp: 33
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania dokumentów
2019-07-08 15:00:00
Stanowisko
Prezes Zarządu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zakład Komunikacji Miejskiej
Lp: 34
Data ogłoszenia
2019-03-19
Termin składania dokumentów
2019-04-02 14:30:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych
Lp: 35
Data ogłoszenia
2019-02-04
Termin składania dokumentów
2019-02-18 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Lp: 36
Data ogłoszenia
2018-11-08
Termin składania dokumentów
2018-11-19 12:00:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych
Lp: 37
Data ogłoszenia
2018-11-05
Termin składania dokumentów
2018-11-15 14:00:00
Stanowisko
Specjalista ds. bhp
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp: 38
Data ogłoszenia
2018-10-18
Termin składania dokumentów
2018-10-29 12:00:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział finansowo-księgowy i zamówień publicznych
Lp: 39
Data ogłoszenia
2018-04-09
Termin składania dokumentów
2018-04-27 15:00:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Lp: 40
Data ogłoszenia
2017-11-06
Termin składania dokumentów
2017-11-17 13:00:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych
Lp: 41
Data ogłoszenia
2017-09-28
Termin składania dokumentów
2017-10-10 15:00:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Lp: 42
Data ogłoszenia
2017-07-17
Termin składania dokumentów
2017-07-28 15:00:00
Stanowisko
Samodzielny referent ds. kadr
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Nawigacja między stronami listy informacji