ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 1093
Data zawarcia
2021-01-12
Numer
KS.0530.10.2021
Okres
2021
Wartość
7380,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1094
Data zawarcia
2021-01-14
Numer
KS.0530.11.2021
Okres
2021
Wartość
1230,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1095
Data zawarcia
2021-01-14
Numer
KS.0530.9.2021
Okres
2021
Wartość
6642,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1096
Data zawarcia
2021-01-04
Numer
KS.0530.1.2021
Okres
2021
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1097
Data zawarcia
2021-01-04
Numer
KS.0530.2.2021
Okres
2021
Wartość
123,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1098
Data zawarcia
2021-01-07
Numer
KS.0530.3.2021
Okres
2021
Wartość
276,75
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1099
Data zawarcia
2021-01-07
Numer
KS.0530.4.2021
Okres
2021
Wartość
276,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1100
Data zawarcia
2021-01-11
Numer
KS.0530.5.2021
Okres
2021
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1101
Data zawarcia
2021-01-11
Numer
KS.0530.6.2021
Okres
2021
Wartość
123,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1102
Data zawarcia
2021-01-12
Numer
KS.0530.7.2021
Okres
2021
Wartość
8766,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1103
Data zawarcia
2021-01-22
Numer
UMK.6845.20.2021
Okres
2021
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1104
Data zawarcia
2021-01-05
Numer
UMK.2614.1.2021
Okres
2021
Wartość
12988,80
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1105
Data zawarcia
2021-01-22
Numer
UMK.7031.1.2021
Okres
2021
Wartość
3116,87
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 1106
Data zawarcia
2021-01-22
Numer
UMK.7031.2.2021
Okres
2021
Wartość
3410,08
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji