ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota (w formacie XXX,XX)

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 715
Data zawarcia
2021-01-19
Numer
F-ra VAT nr 892/01/2021/FV
Okres
2021
Wartość
350,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 716
Data zawarcia
2021-01-25
Numer
KS.0543.1.2021
Okres
2021
Wartość
1592,85
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 717
Data zawarcia
2021-01-25
Numer
KS.055.1.2021
Okres
2021
Wartość
707,25
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 718
Data zawarcia
2021-01-08
Numer
Nota księgowa nr 21/2021 z 08.01.2021
Okres
2021
Wartość
50919,75
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 719
Data zawarcia
2021-01-12
Numer
KS.0530.10.2021
Okres
2021
Wartość
7380,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 720
Data zawarcia
2021-01-14
Numer
KS.0530.11.2021
Okres
2021
Wartość
1230,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 721
Data zawarcia
2021-01-14
Numer
KS.0530.9.2021
Okres
2021
Wartość
6642,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 722
Data zawarcia
2021-01-04
Numer
KS.0530.1.2021
Okres
2021
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 723
Data zawarcia
2021-01-04
Numer
KS.0530.2.2021
Okres
2021
Wartość
123,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 724
Data zawarcia
2021-01-07
Numer
KS.0530.3.2021
Okres
2021
Wartość
276,75
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 725
Data zawarcia
2021-01-07
Numer
KS.0530.4.2021
Okres
2021
Wartość
276,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 726
Data zawarcia
2021-01-11
Numer
KS.0530.5.2021
Okres
2021
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 727
Data zawarcia
2021-01-11
Numer
KS.0530.6.2021
Okres
2021
Wartość
123,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 728
Data zawarcia
2021-01-12
Numer
KS.0530.7.2021
Okres
2021
Wartość
8766,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 729
Data zawarcia
2021-01-22
Numer
UMK.6845.20.2021
Okres
2021
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 730
Data zawarcia
2021-01-05
Numer
UMK.2614.1.2021
Okres
2021
Wartość
12988,80
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 731
Data zawarcia
2021-01-22
Numer
UMK.7031.1.2021
Okres
2021
Wartość
3116,87
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 732
Data zawarcia
2021-01-22
Numer
UMK.7031.2.2021
Okres
2021
Wartość
3410,08
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji