ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

1656

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lipowej 3

Znak sprawy: UMK.6131.32.2021

Data wydania: 2021-04-30

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Iławy

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Wspólnota Mieszkaniowa

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iławy