ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

1620

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Władysława Broniewskiego

Znak sprawy: UMK.6131.68.2020

Data wydania: 2020-09-21

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Iławy

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Darmofał Piotr

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iławy