ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

35

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Bogusława Bandelewska

Zakres przedmiotowy decyzji: decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Barlickiego 3

Znak sprawy: OŚ. 7635- 19/11

Data wydania: 2011-03-15

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Iławy

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Milena Komoszyńska i Halina Niesiobędzka

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iława

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 34