ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1786
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-01-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z terenu ogrodów działkowych przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 1787
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu przy ul. Suskiej w Iławie
Lp: 1788
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-13
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Zielonej 21 w Iławie
Lp: 1789
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu ogrodów działkowych przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 1790
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu przy ul. Smolki 23 w Iławie
Lp: 1791
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 16
Lp: 1792
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2010-12-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu pasa drogowego przy ul. Smolki

Nawigacja między stronami listy informacji