ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1681
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-03-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu miejsca zbierania odpadów, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji, na części działki nr 1/15 obręb 7 w Iławie
Lp: 1682
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-03-01
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku zakładu produkcyjnego w Iławie, dz. Nr 18/1, 18/7, obręb 7” przy Al. Jana Pawła II.
Lp: 1683
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-25
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 1684
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-02-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu Ogrodów Działkowych przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 1685
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-21
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z tereny nieruchomości przy ul. Komunalnej 3 w Iławie
Lp: 1686
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-18
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Polnej 2F w Iławie
Lp: 1687
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-02-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu przy ul. Ogrodowej 14 w Iławie
Lp: 1688
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-15
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Tuwima 6 w Iławie
Lp: 1689
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-14
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Natutowicza 14a w Iławie
Lp: 1690
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-10
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kopernika 8 w Iławie
Lp: 1691
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-10
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Smolki 39 w Iławie
Lp: 1692
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-09
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew i niezezwalająca na usunięcie 7 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Smolki 23 w Iławie
Lp: 1693
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-09
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalając na usunięcie drzew z terenu przy ul. Towarowej w Iławie
Lp: 1694
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-07
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa portu śródlądowego w Iławie”
Lp: 1695
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-02-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu nieruchomości przy ul. Narutowicza 14a w Iławie
Lp: 1696
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-02
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Zielonej
Lp: 1697
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-02
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z terenu przy ul. Suskiej w Iławie
Lp: 1698
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-02-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Komunalnej 3 w Iławie
Lp: 1699
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Dobudowa pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku zakładu produkcyjnego w Iławie, dz. Nr 18/1, 18/7, obręb7"
Lp: 1700
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Smolki 39 w Iławie
Lp: 1701
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Tuwima 6 w Iławie

Nawigacja między stronami listy informacji