ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1660
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-02-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu Ogrodów Działkowych przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 1661
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-21
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z tereny nieruchomości przy ul. Komunalnej 3 w Iławie
Lp: 1662
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-18
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Polnej 2F w Iławie
Lp: 1663
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-02-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu przy ul. Ogrodowej 14 w Iławie
Lp: 1664
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-15
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Tuwima 6 w Iławie
Lp: 1665
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-14
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Natutowicza 14a w Iławie
Lp: 1666
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-10
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kopernika 8 w Iławie
Lp: 1667
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-10
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Smolki 39 w Iławie
Lp: 1668
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-09
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew i niezezwalająca na usunięcie 7 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Smolki 23 w Iławie
Lp: 1669
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-09
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalając na usunięcie drzew z terenu przy ul. Towarowej w Iławie
Lp: 1670
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-07
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa portu śródlądowego w Iławie”
Lp: 1671
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-02-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu nieruchomości przy ul. Narutowicza 14a w Iławie
Lp: 1672
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-02
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Zielonej
Lp: 1673
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2011-02-02
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z terenu przy ul. Suskiej w Iławie
Lp: 1674
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-02-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Komunalnej 3 w Iławie
Lp: 1675
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Dobudowa pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku zakładu produkcyjnego w Iławie, dz. Nr 18/1, 18/7, obręb7"
Lp: 1676
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Smolki 39 w Iławie
Lp: 1677
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Tuwima 6 w Iławie
Lp: 1678
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Polnej 2F
Lp: 1679
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu przy ul. Kopernika 8 w Iławie
Lp: 1680
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-01-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu przy ul. Towarowej w Iławie

Nawigacja między stronami listy informacji